Jan 12 - Mar 11
Feb 28 - Mar 3
Mar 3 - Mar 31
Feb 20 - Apr 19
Feb 28 - Mar 28
Active countries: 3425
Currently Logged in: 220


Game Profile for Ă„she on the Free For All Server

OverallExpressAllianceTeamPrimaryFree For AllTournament


Best Finish: FifthLeaderboard Rankings

LeaderboardScoreRank
Networth$57,358,585,552#22
Land14,740,361#42
Top 10080#28
Top 107#28
Best 3$1,187,778,664#46
Attack Success98.37%#181
Kills35#301
Deaths11#873
Pop Killed9,809,746#178
Attacks24,241#191
Missiles1396#214
Defends2544#851


Countries on this server

RoundRankCountryLandNetworthSpecialClan
 
78 18 De Yum (#286) 43,732$1,036,859,137 D NBK
78 169 Listen (#280) 41,583$97,586,042 D NBK
78 164 Toxas Anatus (#277) 44,522$102,381,387 D NBK
78 173 Ivarz Shitard (#274) 41,125$94,260,702 D NBK
78 162 The Wonky Donkey (#267) 43,935$102,940,746 D NBK
78 145 Pepper (#264) 43,146$133,916,467 D NBK
78 170 The Square Circle (#248) 41,023$97,499,795 D NBK
78 171 Gotada (#241) 40,924$96,260,396 D NBK
78 180 Itami Itami No Mi (#165) 37,628$88,616,432 D NBK
78 172 Skreak Shrieker (#160) 39,134$94,505,048 D NBK
78 177 Stinky Face (#157) 36,863$91,086,303 D NBK
78 175 Ten Black Dots (#154) 38,864$93,421,104 D NBK
78 158 Oonagh (#150) 42,065$108,064,460 D NBK
78 163 Press Here (#115) 39,674$102,759,215 D NBK
78 166 Llama Llama Red Pajama (#102) 39,822$100,469,665 D NBK
78 160 NeverWhere (#101) 42,462$106,918,201 D NBK
 
77 14 Little Green Truck (#328) 46,151$1,137,816,084 D zNBKz
77 142 Bung Ochen (#327) 42,050$116,976,118 D zNBKz
77 118 Sadhookr (#326) 46,544$139,390,067 D zNBKz
77 125 Tweetie Pie (#325) 46,117$127,632,263 D zNBKz
77 122 Broppa (#324) 43,071$129,094,009 D zNBKz
77 120 Hundag (#323) 43,404$133,858,142 D zNBKz
77 119 Crappoo (#322) 45,266$134,159,303 D zNBKz
77 123 Nizlig (#321) 44,431$129,012,423 D zNBKz
77 154 Ditho (#320) 45,372$113,292,072 D zNBKz
77 124 Ahh Choo Hah (#319) 45,299$128,089,486 D zNBKz
77 129 Xy Xee So (#318) 43,709$122,237,507 D zNBKz
77 116 Cheng Moos Ha (#317) 42,986$142,449,019 D zNBKz
77 126 Agukrarm (#316) 44,376$127,346,217 D zNBKz
77 136 Anunnaki (#315) 47,067$120,472,781 D zNBKz
77 121 Assistant Fatality (#314) 45,321$131,010,165 D zNBKz
77 117 Stolen (#313) 40,918$139,425,591 D zNBKz
 
76 12 Azzhold (#2317) 32,358$844,413,652 D NBK
76 135 Tochezum (#2316) 34,826$112,532,466 D NBK
76 147 Groora (#2315) 32,999$101,378,244 D NBK
76 145 Dukrook (#2314) 31,547$102,118,616 D NBK
76 149 Ghomog (#2313) 32,095$99,516,250 D NBK
76 146 Dhuvuz (#2312) 31,626$102,056,055 D NBK
76 140 Rerler (#2311) 33,482$109,990,024 D NBK
76 148 Graknoks (#2310) 32,676$100,162,143 D NBK
76 131 Tolmo Siv (#2309) 35,483$115,330,623 D NBK
76 153 Notker Kluckhohn (#2308) 32,224$96,183,261 D NBK
76 154 Salazim (#2307) 32,449$95,835,956 D NBK
76 152 Srotem (#2306) 32,648$96,873,606 D NBK
76 144 Stoler (#2305) 32,066$103,957,291 D NBK
76 141 Tohkaka (#2304) 33,010$107,824,635 D NBK
76 150 Skarzz (#2303) 31,132$99,267,904 D NBK
76 151 Slukssil (#2302) 32,193$99,254,195 D NBK
 
75 23 Lollipop (#2234) 31,516$823,184,649 D NBK
75 158 Talluorh (#2233) 36,261$97,609,168 D NBK
75 152 Mudwiggle (#2232) 33,718$104,238,208 D NBK
75 151 Squidward (#2231) 34,681$106,569,285 D NBK
75 148 Silver Biscus (#2230) 35,940$110,841,113 D NBK
75 184 Pogoagalia (#2229) 32,551$74,429,483 D NBK
75 182 Kruchyn (#2228) 35,207$80,065,424 D NBK
75 178 Mystery (#2227) 36,027$85,165,655 D NBK
75 167 Kona Noza (#339) 38,710$93,003,478 R NBK
75 175 Mjano Mumvunga (#338) 39,147$87,011,409 R NBK
75 169 Ancippus (#332) 41,605$92,976,752 R NBK
75 177 Dasippus (#331) 39,098$85,799,662 R NBK
75 174 Screaker (#330) 34,881$87,345,617 H NBK
75 183 Shrieker (#327) 38,081$74,528,881 C NBK
75 181 Spurter (#326) 41,053$81,669,074 I NBK
75 165 Kilawi (#325) 47,085$93,841,262 T NBK
 
74 5 Crookmukzu (#145) 40,475$1,158,414,794 D NBK
74 148 Rumbledust Platedigger (#144) 35,161$76,159,430 D NBK
74 146 Sisifo Oorguk (#143) 40,080$78,670,888 D NBK
74 152 Undrudul Futas (#142) 42,488$69,683,168 I NBK
74 143 Klugs Lutt (#141) 37,388$80,290,512 D NBK
74 150 Thiggs Cudrig (#140) 35,331$73,284,085 D NBK
74 147 Teiggs (#139) 36,512$77,479,243 D NBK
74 155 Neezi (#138) 29,217$67,089,801 D NBK
74 136 Biggelsworth (#137) 38,376$103,721,274 F NBK
74 139 Drusochy Tum (#136) 40,137$101,420,500 F NBK
74 137 Lubabah (#135) 38,572$103,255,673 F NBK
74 135 Shredder (#134) 38,359$104,559,506 F NBK
74 156 Krog Pehoolo (#133) 30,305$65,859,045 D NBK
74 154 Rud Thutte (#132) 32,179$67,838,102 D NBK
74 153 Message in a Bottle (#131) 31,016$68,743,835 D NBK
74 157 Bad Habits (#130) 28,619$62,338,103 D NBK
 
73 11 Stranger Things (#2180) 36,002$847,915,251 D NBK
73 187 Robo Zuna (#2051) 33,589$57,288,390 D NBK
73 168 Scaredy Cats (#2050) 34,593$73,166,746 D NBK
73 171 BlackList (#2049) 34,898$71,202,868 D NBK
73 182 Sweet Tooth (#2038) 32,834$64,257,476 D NBK
73 167 Brick Mansions (#2037) 33,853$75,585,378 D NBK
73 175 Dark Light (#2036) 33,176$68,690,692 D NBK
73 176 The 8th Night (#2012) 34,809$68,498,617 D NBK
73 180 Red Dot (#2011) 33,881$64,807,752 D NBK
73 184 Level 16 (#2010) 33,476$63,596,049 D NBK
73 173 Wasteland (#911) 37,754$70,899,455 D NBK
73 185 Seven Seconds (#897) 34,238$59,905,417 D NBK
73 166 Blame (#887) 37,106$77,668,357 D NBK
73 158 Spiders and Snakes (#878) 44,685$89,465,702 D NBK
73 169 Zone 414 (#875) 41,216$73,099,427 D NBK
73 165 Glitch (#874) 43,061$82,020,113 D NBK
 
72 111 Nobody (#1536) 36,438$89,866,466 D NBK
72 110 Catch twentythree (#1535) 34,617$89,998,019 D NBK
72 68 Chance (#1534) 38,015$124,086,393 D NBK
72 78 Brumdak Farbelly (#1533) 34,564$113,503,874 D NBK
72 107 Jane Doe (#1532) 32,261$92,151,277 D NBK
72 105 Itzool (#1531) 33,193$93,114,838 D NBK
72 109 KIW 90A (#745) 31,233$91,651,531 D NBK
72 101 Sturdy (#739) 31,480$96,717,624 D NBK
72 112 FKO 69J (#674) 30,605$89,790,461 D NBK
72 104 Evil Lives Here (#673) 30,976$93,990,677 D NBK
72 102 Vabaldorys (#667) 31,188$95,370,946 D NBK
72 9 Mark of the Beast (#666) 35,366$1,053,424,713 D NBK
72 108 VP107 (#474) 31,006$91,714,091 D NBK
72 113 VJE 33D (#473) 30,598$87,006,881 D NBK
72 115 WZ63 (#464) 31,733$85,211,796 D NBK
72 129 Wobble Wabbit (#463) 31,750$77,551,669 D NBK
 
71 7 Publitis Octavidus (#2351) 40,604$1,124,785,478 D NBK
71 124 Meloni Kignigis (#2350) 33,191$76,663,943 D NBK
71 120 Grannys House (#2147) 35,584$84,170,855 D NBK
71 121 Twigglen (#2142) 35,498$83,688,870 D NBK
71 118 Sady (#1833) 35,317$87,456,819 D NBK
71 123 Tweakers (#1824) 35,745$82,860,871 D NBK
71 116 Qoodrag Jush (#1819) 35,501$89,133,651 D NBK
71 119 Shisti (#1815) 34,791$86,848,849 D NBK
71 76 Woe (#545) 36,355$168,338,529 D NBK
71 83 Chapter Seven (#534) 34,443$152,951,022 D NBK
71 77 Six of Clubs (#522) 36,384$165,402,498 D NBK
71 90 Thirteen Owls (#518) 33,881$144,814,631 D NBK
71 122 Seven Zero Three (#268) 40,946$83,351,489 I NBK
71 111 Moose Voolom (#267) 38,419$94,836,243 D NBK
71 117 Squiggle (#178) 36,316$88,768,185 R NBK
71 115 Turbulence (#177) 40,551$90,832,678 D NBK
 
70 9 Option 13 (#491) 36,178$774,744,547 D NBK
70 136 Hugg Grap (#488) 39,403$117,902,156 D NBK
70 161 Snek Siht (#485) 41,580$111,599,223 D NBK
70 135 Gagg Gnog (#476) 42,349$119,013,547 D NBK
70 175 Nutt Cruft (#473) 35,829$93,181,097 D NBK
70 170 Corn Kobb Smoking Device (#472) 36,589$99,641,977 D NBK
70 166 Ca Ca Koo (#471) 37,163$104,361,570 D NBK
70 159 Taktutt Toognok (#470) 39,934$112,196,327 D NBK
70 167 Benoo Moyoo (#360) 36,486$103,454,987 D NBK
70 163 Okoo Uwoo (#257) 36,023$106,808,309 D NBK
70 165 Zowoo Zamoo (#255) 38,772$104,528,938 D NBK
70 156 Goboo Gegoo (#220) 39,521$112,943,520 D NBK
70 162 Galritis Intestus (#218) 41,193$110,604,484 D NBK
70 160 Peekaboo (#217) 40,101$112,179,656 D NBK
70 168 Moofasa (#163) 39,361$103,253,887 D NBK
70 164 Strozkus (#162) 39,853$106,098,073 D NBK
 
69 148 Smokhovo Ash (#2138) 49,243$111,809,068 D xNBKx
69 149 Skitterdig (#2137) 48,697$110,841,461 D xNBKx
69 147 Doodlecup (#2136) 48,999$112,884,947 D xNBKx
69 145 Hogwash (#2135) 47,696$114,238,231 D xNBKx
69 107 Seclusion (#1431) 45,958$148,177,767 D xNBKx
69 108 Hush (#1399) 49,393$147,835,790 D xNBKx
69 115 Spectacle (#1393) 45,295$141,519,666 D xNBKx
69 111 Kazi Ker (#1392) 46,293$142,737,173 D xNBKx
69 146 Slag Runt (#709) 48,828$113,196,921 D xNBKx
69 100 Frogtrapper (#684) 55,570$151,999,643 F xNBKx
69 136 Bebag Brubog (#466) 61,007$127,128,454 R xNBKx
69 7 Gottascit (#443) 43,103$947,917,549 D xNBKx
69 157 Wammilno Ragnagdu (#441) 50,413$92,431,053 I xNBKx
69 153 Srinivasa (#435) 49,303$96,661,210 I xNBKx
69 152 Jowisz (#408) 69,946$96,796,545 I xNBKx
69 151 Tipvigut (#326) 64,056$99,844,361 I xNBKx
 
68 168 Nesceen (#1875) 33,822$81,007,595 D NBKxWAR
68 152 Ire Haudwessy (#1874) 35,774$88,125,514 D NBKxWAR
68 160 Nivratte (#1873) 34,347$84,672,363 D NBKxWAR
68 136 Semne (#1872) 35,821$94,761,036 D NBKxWAR
68 159 Wirrort (#1861) 35,996$85,339,546 D NBKxWAR
68 132 Warbive (#1860) 35,455$98,658,071 D NBKxWAR
68 191 Drizlit (#1859) 33,767$64,614,441 D NBKxWAR
68 178 Fazzend Rillag (#1858) 34,007$75,044,999 D NBKxWAR
68 163 Sebby Minnews (#562) 34,422$83,625,023 D NBKxWAR
68 150 Crow Claws (#559) 34,814$88,299,145 D NBKxWAR
68 133 To Too Two (#558) 35,742$98,219,424 D NBKxWAR
68 181 Kakabel (#557) 34,053$72,617,194 D NBKxWAR
68 11 Yellow Malum (#545) 34,875$354,271,297 D NBKxWAR
68 170 Shayde Murik (#542) 34,602$79,523,008 D NBKxWAR
68 167 Wormbite (#521) 33,533$81,217,384 D NBKxWAR
68 187 Toadsnort (#520) 34,286$68,793,028 D NBKxWAR
 
67 177 Do Da Day (#1691) 46,546$154,682,787 D rebelNBK
67 178 Leaves No Oily Residue (#1688) 45,460$154,546,732 D rebelNBK
67 181 The Sho Nuff Ugly Duckling (#1687) 46,723$153,967,656 D rebelNBK
67 171 booba (#1686) 45,712$156,857,680 D rebelNBK
67 169 Ten Penny Two Quarter (#688) 46,348$158,431,369 D rebelNBK
67 176 Modo De Empleo (#616) 45,917$154,741,446 D rebelNBK
67 129 I Have 3 Toes on my Left Hand (#615) 55,255$195,678,630 D rebelNBK
67 28 Please Rise Before Standing (#614) 47,363$715,692,439 D rebelNBK
67 109 Do Not Use if Already Used (#388) 58,048$255,027,283 D rebelNBK
67 160 Tootsie Roll Hill (#387) 48,562$165,556,463 D rebelNBK
67 164 Skiddle Daddle (#386) 46,252$160,028,895 D rebelNBK
67 161 Peter Peter Pumpkin Eater (#385) 45,856$164,412,702 D rebelNBK
67 158 Square Circles (#291) 48,230$170,446,148 R rebelNBK
67 185 Hot with Freeze Warnings (#290) 47,772$147,702,503 I rebelNBK
67 183 Nudder Budder Riowooskinny (#126) 45,160$152,600,906 F rebelNBK
67 193 Clear and Cloudy (#125) 45,045$134,000,592 F rebelNBK
 
66 19 Hobblehagen (#2398) 53,668$1,128,150,315 D SOTA
66 142 Zhub Thog (#2397) 52,795$128,063,134 D SOTA
66 145 Bamka Sloqrort (#2396) 53,429$125,838,047 D SOTA
66 140 Spitsprinter Slikresk (#2395) 54,388$129,409,745 D SOTA
66 155 Shahna Shyasse (#2378) 53,285$121,133,416 D SOTA
66 146 Sunleaf Firedance (#2377) 51,532$125,635,725 D SOTA
66 154 Birr Frem (#2376) 52,416$121,259,237 D SOTA
66 135 Wylo Nightgust (#2375) 51,731$131,370,424 D SOTA
66 156 Voltraag Nukzeg (#2339) 51,520$120,029,422 I SOTA
66 97 Theloc Tagthag (#2338) 53,212$193,382,034 F SOTA
66 133 Kalag Dilgok (#2337) 52,013$133,075,734 D SOTA
66 131 Tokuz Vugux (#2336) 50,823$137,797,519 R SOTA
66 137 Duscho Kukogutz (#2335) 53,821$130,400,693 D SOTA
66 132 Nedda Gumeloll (#2334) 51,627$134,532,025 D SOTA
66 143 Shredder Oopz (#1437) 50,965$126,833,075 D SOTA
66 139 Scruffy Skeezix (#1436) 52,600$129,421,827 D SOTA
 
65 227 Waccop Hebmok (#3139) 26,752$52,953,204 D SOTA
65 214 Copelaf Jadrep (#3138) 30,367$55,063,685 D SOTA
65 215 Coor Beep (#3137) 31,121$54,943,317 D SOTA
65 185 Dog Polp Seet (#3136) 32,276$73,382,372 D SOTA
65 187 Lawn Mower (#3134) 36,977$72,620,284 D SOTA
65 183 Weed Eater (#3133) 41,686$78,600,537 D SOTA
65 182 bom nim caw (#3092) 45,109$78,913,022 D SOTA
65 157 Trgop Zediffuy (#3091) 49,720$101,164,131 D SOTA
65 Severe Allergic Reaction (#2458) 35,731$22,489,770 D SOTA
65 541 Two Ten Seven Eleven (#2457) 1740$28,165,222 DG SOTA
65 Battle of Memories (#2456) 4372$16,409,142 R SOTA
65 Renamed Country (#2455) 32,121$22,989,585 R SOTA
65 565 Three Foot High and Rising (#2454) 2942$27,949,929 DG SOTA
65 458 Hard Soiled Eggs (#2453) 3347$28,920,953 DG SOTA
65 DarkWing Duck (#2452) 5965$17,788,351 D SOTA
65 Town and Country (#2451) 32,772$17,702,537 D SOTA
65 Deez Nuts are Rusty (#2433) 34,425$18,256,978 I SOTA
65 532 Knock Knock (#2432) 2844$28,217,713 DG SOTA
65 454 Total Fat 80k Acres (#1919) 3217$28,950,093 DG SOTA
65 609 FlopEye the Seller Man (#1918) 4160$27,628,899 DG SOTA
65 Little Here Little There (#724) 30,093$17,503,807 F SOTA
65 972 Little Zed Riding Wood (#723) 3616$25,181,568 DG SOTA
65 1139 Little Red Wagon (#722) 4495$23,550,328 DG SOTA
65 Always Something (#721) 5493$18,431,622 D SOTA
 
64 76 Hey Google (#2446) 60,849$224,419,180 D LoC
64 78 Kiggrom Dulltuft (#2445) 60,702$217,742,834 D LoC
64 79 Zlikripp Skullmop (#2444) 60,373$214,243,601 D LoC
64 81 Kugg Moldbristle (#2443) 60,534$195,723,619 D LoC
64 8 Hoochie Coochie Lizards (#1876) 57,731$1,267,105,114 DG LoC
64 118 Pivheg Halnif (#1868) 60,720$145,135,806 D LoC
64 121 Cum Hau Yumchakob (#1861) 55,273$144,396,586 D LoC
64 106 Vavulim Vokkack (#1860) 59,391$157,940,179 D LoC
64 110 Snugg Snivvon (#897) 57,737$153,219,397 D LoC
64 130 Slopdangler Lardwaddle (#896) 57,671$138,209,010 D LoC
64 117 Twignibbler (#839) 54,971$147,216,963 D LoC
64 131 Euchssartite (#838) 54,222$137,663,459 D LoC
64 103 Chicken Little Egg (#731) 60,488$166,264,747 R LoC
64 108 Poorly the Pig (#730) 59,023$155,090,905 R LoC
64 126 Corn Remover (#729) 59,081$142,677,217 R LoC
64 114 Daily Value not Established (#694) 60,327$148,111,416 R LoC
 
63 95 Relieves Chest Congestion (#643) 50,983$190,926,223 D LCBomBer
63 19 Pisses You Off (#642) 52,565$571,081,834 D LCBomBer
63 94 Thins and Loosens Mucus (#641) 53,702$195,733,717 D LCBomBer
63 86 Controls Cough (#640) 50,048$203,868,720 D LCBomBer
63 82 White Lines (#621) 63,987$211,665,276 D LCBomBer
63 97 Sticky on Both Sides (#620) 60,692$189,925,828 D LCBomBer
63 83 122 (#619) 61,809$207,917,056 D LCBomBer
63 79 13 Reasons Why (#618) 59,288$220,106,291 D LCBomBer
63 91 Chapter Two Page Five (#576) 51,121$198,863,082 D LCBomBer
63 87 Cloudy with chance of Meatballs (#575) 55,063$203,595,865 D LCBomBer
63 81 Edge of Fear (#574) 52,571$213,078,266 D LCBomBer
63 77 The Debt Collector (#573) 50,423$243,719,452 D LCBomBer
63 53 This Is Not a Country (#355) 73,472$315,640,839 R LCBomBer
63 93 Call Me By Your Name (#354) 70,163$198,278,522 R LCBomBer
63 88 Uncle Boonmee (#353) 78,236$203,462,095 R LCBomBer
63 58 Zero Dark Thirty (#291) 67,748$284,753,559 R LCBomBer
 
62 101 Mostly Cloudy (#3413) 56,491$164,045,262 R LoC
62 9 City of Lies (#2547) 45,504$991,522,229 D LoC
62 188 Hard Days Night (#2546) 50,163$89,797,040 D LoC
62 124 Back in 20 Hours (#2527) 55,596$121,660,789 T LoC
62 104 Eipjetigy (#2525) 52,553$158,386,964 F LoC
62 114 Horse with no Name (#2319) 53,234$141,874,021 R LoC
62 116 Fifty Miles from No Where (#2136) 54,519$141,362,630 R LoC
62 118 Remember When (#2134) 51,293$136,481,361 R LoC
62 117 Partly Sunny (#2041) 52,372$139,865,494 R LoC
62 112 Highway 101 (#2031) 54,322$143,858,130 D LoC
62 129 Sqebboolin (#1069) 54,931$118,656,493 D LoC
62 135 Guawk (#1065) 53,634$115,407,643 D LoC
62 109 Turtle Creek (#1029) 59,736$146,004,216 D LoC
62 92 Three Feet High and Rising (#859) 51,096$184,616,159 H LoC
62 102 Ashesanocus (#518) 50,136$161,985,244 H LoC
62 Mostly Cloudy (#517) 8348$1,709,547 H LoC
62 99 Lododactyl (#507) 48,837$168,170,283 H LoC
 
61 136 Scyther (#2635) 32,154$108,249,360 T LOC
61 150 Tabaga (#2634) 29,404$100,771,304 R LOC
61 138 Morning After (#2593) 31,144$107,387,827 I LOC
61 151 Lil Floozy (#2576) 29,277$100,109,362 I LOC
61 148 Shibby (#2575) 30,826$102,516,315 D LOC
61 135 Delusions (#2574) 30,694$111,134,077 D LOC
61 134 Grilaloth (#2443) 29,757$111,227,772 D LOC
61 125 Ugligosa (#2438) 36,012$124,549,778 D LOC
61 119 Fools Hope (#2437) 34,730$126,849,938 D LOC
61 112 Dupwinns (#2436) 36,751$129,938,845 D LOC
61 34 The Farting Post (#2435) 27,554$615,199,443 D LOC
61 110 Slurpee (#1647) 36,893$134,495,225 D LOC
61 92 Mohiley (#1588) 39,146$158,937,217 H LOC
61 96 Ophanim (#1587) 40,317$155,278,864 H LOC
61 93 Tatrasiel (#1586) 36,351$157,521,497 H LOC
61 95 Barrattiel (#1579) 39,515$155,555,155 H LOC
 
60 119 Edelmira Rodis (#894) 55,231$108,444,413 C LoC
60 93 Niprik (#893) 48,006$157,577,372 I LoC
60 95 Nada NoseBleed (#892) 37,812$149,686,471 D LoC
60 90 Torborg Ziska (#891) 38,671$162,950,857 D LoC
60 87 Roasted Roosters (#852) 39,119$165,365,912 D LoC
60 92 Hawks and Eagles (#851) 38,524$158,653,806 D LoC
60 91 Dang Me (#850) 39,538$160,981,714 D LoC
60 86 Getty up Go (#849) 40,896$166,261,145 D LoC
60 80 Jingle Bell Rock (#544) 42,123$182,493,214 R LoC
60 84 Baby Sitter (#543) 38,245$171,387,616 R LoC
60 77 Half Pint (#542) 41,555$187,309,994 R LoC
60 89 Hippity Hoppity (#541) 38,040$164,950,143 R LoC
60 74 Just the Hiccups (#161) 51,715$205,414,994 F LoC
60 33 Billy and Billie Diner (#160) 44,079$338,475,505 H LoC
60 45 Seven Restless Reindeer (#159) 41,365$280,690,727 H LoC
60 53 Grease Monkees (#158) 46,957$269,791,706 H LoC
 
59 144 Truth or Dare (#2941) 46,699$162,242,433 D LoC
59 151 The Grinch (#2940) 49,247$155,826,371 D LoC
59 Destroyed 948 Buildings (#1467) 2627$340,020 D LoC
59 101 Flinging Boogers Left and Right (#1466) 62,858$212,556,291 D LoC
59 125 Chicken Run Rooster Coming (#1465) 59,838$190,675,107 D LoC
59 143 808 Method (#1464) 58,506$162,703,904 I LoC
59 136 Spoonie Bee (#1463) 59,497$173,590,236 I LoC
59 Pusha Boom (#1462) 1932$230,554 D LoC
59 122 Five Feet Apart (#1461) 59,278$192,331,420 D LoC
59 128 Fiddle Playing Squids (#1460) 54,076$188,483,045 D LoC
59 123 WuFei Seyley (#1459) 55,203$192,095,852 H LoC
59 93 Monkeys on Holiday (#1458) 51,833$231,894,543 H LoC
59 77 Last Flag Flying (#1457) 52,331$259,631,774 H LoC
59 71 Lil Bo Peep (#1456) 69,126$264,602,962 I LoC
59 126 Warning Shot (#1455) 70,864$190,196,309 I LoC
59 94 Wiggles When She Walks (#1454) 60,633$227,012,218 R LoC
59 124 Girl on the Billboard (#1453) 59,518$191,534,375 R LoC
59 81 Give Me Forty Acres (#1452) 67,509$254,703,098 R LoC
 
58 70 Hole in the Wall (#1632) 57,448$291,607,782 D aNTs
58 50 Weiner Dog (#1631) 64,949$339,167,682 D aNTs
58 79 Pops Sporting Goods (#1630) 63,432$275,059,833 H aNTs
58 71 I Got no Hair (#1629) 58,577$288,525,998 D aNTs
58 88 Wiggle (#1628) 52,174$260,159,352 R aNTs
58 61 Snortimer (#1627) 64,832$304,921,963 R aNTs
58 87 Tizali (#1626) 54,355$260,379,082 R aNTs
58 110 Ipabis (#1625) 52,924$208,391,326 R aNTs
58 117 Crilhara (#1624) 57,353$194,553,089 F aNTs
58 119 Sleulocha (#1623) 61,929$189,217,402 F aNTs
58 121 Driobuhna (#1622) 63,080$184,086,082 C aNTs
58 125 Smeuzor (#1621) 68,394$175,313,904 C aNTs
58 85 Vretiel (#1620) 55,363$261,992,013 D aNTs
58 113 10CC (#1619) 61,392$202,034,337 F aNTs
58 98 Corny Kobb Pipe (#1618) 56,393$236,187,048 H aNTs
58 80 Six of Crows (#1617) 76,433$269,022,812 I aNTs
 
57 1011 Crimson Toads (#3289) 12,575$26,387,690 D aNt
57 835 Thorn (#3288) 13,458$27,902,794 H aNt
57 705 Orulin (#3287) 13,479$29,044,068 R aNt
57 993 Acobtron (#3286) 11,720$26,573,111 D aNt
57 707 Scyther (#3285) 13,190$29,031,184 F aNt
57 1129 Zucchi (#3284) 12,655$25,221,395 F aNt
57 901 Okarot (#3283) 11,327$27,388,762 D aNt
57 732 Beechface (#3282) 12,472$28,794,904 R aNt
57 958 Urhohoish (#3281) 11,361$26,896,803 D aNt
57 644 Cerviel (#3280) 13,093$29,496,961 R aNt
57 728 Radueriel (#3279) 10,648$28,857,015 H aNt
57 1153 Truuron (#3278) 12,707$24,994,837 I aNt
57 1335 Rusxach (#3277) 12,120$22,688,847 C aNt
57 1375 Hasenand Gevnis (#3276) 12,474$21,904,408 T aNt
57 383 Griggles (#3275) 17,481$36,829,447 F aNt
57 787 Kusken (#3274) 12,987$28,300,530 D aNt

Players in Green are under protection or on vacation.
Players in Red have been destroyed.
Players in Purple have been deleted for rules violations.
Special Codes
M=Monarchy D=Democracy R=Republic H=Theocracy C=Communism I=Dictatorship T=Tyranny F=Fascism
G=GDI-Member